Op donderdag 4 mei 2017 vond er een zeer geslaagde avond-lezing plaats in De Geus.
De opkomst was groot, de inspiratie en het genieten nog groter. Bedankt aanwezigen, bedankt Gerrit Gaastra!
www.idworx.